Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Erhvervsret
Opdateret den 6. januar 2020

ARBEJDSGIVERS LEDELSESRET

Arbejdsgiver har som udgangspunkt ret til at lede og fordele arbejdet på en arbejdsplads, herunder inden for visse rammer at ændre indholdet af den enkelte arbejdstagers arbejdsopgaver.

Der er dog en grænse for, hvor meget ansættelsens indhold kan ændres af arbejdsgiver, og inden for funktionæransættelser kan det betyde, at såfremt arbejdsgiver foretager væsentlige ændringer i den enkeltes ansættelse, kan funktionæren betragte sig som opsagt, og med de konsekvenser det så kan have. 

Vestre Landsret har for nyligt afgjort en tvist herom, idet situationen var den, at en medarbejder der var funktionær i et byggemarked, mens hun var på barsel, modtog et varsel om, at hun – når hun kom tilbage fra barsel – ikke skulle vende tilbage til sit hidtidige job. Jobbet var ændret fra 30 til 37 timer om ugen, og hendes barselsafløser havde overtaget dette.

Hun skulle fortsætte som sælger, hvilket hun opfattede som en mindre stilling, og endvidere ville hun få en vagtplan, hvor hun skulle være med til at lukke byggemarkedet. Hun ville i den forbindelse få problemer med at hente sine børn i institutionerne inden for institutionernes åbningstid.

Landsretten vurderede, at der var tale om så væsentlige ændringer i ansættelsen, at det måtte betragtes som en opsigelse, og da den var afgivet mens hun var på barsel, og arbejdsgiver ikke kunne føre bevis for, at ændringerne ikke var begrundet i netop barslen, medførte det, at arbejdsgiver blev dømt for overtrædelse af ligestillingsloven. Arbejdsgiver blev dømt til at betale hende en godtgørelse på kr. 277.000,00, svarende til 12 måneders løn.

Et andet interessant forhold i afgørelsen er, at arbejdsgiver, efter at fagforeningen havde rejst krav over for virksomheden, rent faktisk havde tilbudt hende at frafalde ændringerne i hendes ansættelse og tilbyde hende det oprindelige job, men det takkede hun nej til, og det betød ikke, at hendes krav bortfaldt, og arbejdsgiver blev således dømt.

Sagen er speciel derhen, at arbejdstager, da ændringen blev varslet, netop var på barselsorlov hvilket var årsagen til den store kompensation.

En varsling af væsentlige ændringer i ansættelsen overfor en funktionær vil også kunne betragtes som en opsigelse og derved udløse krav på en kompensation i henhold til funktionærlovens § 2b, der er en bestemmelse der fastsætter, at en funktionær, der har været ansat i en virksomhed i mindst 1 år, der opsiges, kan have krav på en kompensation, såfremt opsigelsen ikke er rimelig begrundet i virksomhedens forhold. og hvor godtgørelsen i øvrigt fastsættes afhængig af, hvor længe personen i øvrigt har været ansat.

 

Artiklen er skrevet af advokat, Morten Hansen-Nord(H),
partner hos DRACHMANN ADVOKATER

 

Samarbejdsparter

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top