Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Fast ejendom
Opdateret den 24. januar 2020

FORBEHOLD VED KØB AF FAST EJENDOM

En aftale er som udgangspunkt bindende, og man kan som udgangspunkt ikke komme ud af aftalen.

Der findes dog visse områder, hvor der er en fortrydelsesret. Det gælder bl.a. ved køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen.

Fortrydelsesretten er dog betinget af, at køber senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftlig underretning til sælger om, at køber ønsker at træde tilbage fra aftalen, og køberen skal inden for samme frist betale en godtgørelse på 1% af købesummen til sælgeren.

Indgår man en aftale om køb af fast ejendom uden advokat- eller finansieringsforbehold, kan man ikke efterfølgende få indskrevet et advokat- eller finansieringsforbehold.

Er man i færd med at købe fast ejendom, kan man med fordel få indskrevet et advokat- og finansieringsforbehold i købsaftalen. Et advokatforbehold giver køberen muligheden for at sætte sin underskrift på købsaftalen og herefter tid til at gennemgå handlen med sin advokat. Medfører denne gennemgang, at handlen ikke gennemføres, er man som køber ikke bundet af sin underskrift på købsaftalen, og man kan derfor træde tilbage uden at skulle betale noget til sælgeren.

Et advokatforbehold kan være særdeles værdifuldt, da køb af fast ejendom er af overordentlig stor økonomisk betydning, og det er derfor meget vigtigt, at man har fuldstændighed klarhed over de enkelte vilkår i købsaftalen.

Det kan derudover også være vigtigt at tage et finansieringsforbehold, så man er sikker på, at handlen kan hænge sammen økonomisk, herunder om banken faktisk kan låne det beløb, som man vil købe ejendommen for.

Artiklen er skrevet af advokatfuldmægtig, Sergej Protsenko,
hos DRACHMANN ADVOKATER

 {contact 20}

Samarbejdsparter

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top